La Mul?i Ani, Rom

Ziua na?ional? a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgat? de pre?edintele Ion Iliescu ?i publicat? în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptat? ca zi na?ional? ?i s?rb?toare public? în România. Aceast? prevedere a fost reluat? de Constitu?ia României din 1991, articolul 12, alineatul 2. Opozi?ia anticomunist? din România a pledat în 1990 pentru adoptarea zilei de 22 decembrie drept s?rb?toare na?ional?, fapt consemnat în stenogramele dezbaterilor parlamentare.

 

 

Prin?ul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, a depus în ziua de 10 mai 1866 jur?mântul în fa?a adun?rii reprezentative a Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, tot el a proclamat în fa?a parlamentului independen?a de stat a României. În data de 14 martie/26 martie 1881camerele reunite ale parlamentului au votat transformarea ??rii din Principat în Regatul României. Pentru a marca evenimentul, ziua na?ional? s?rb?torit? pe 10 mai 1881, a fost una din cele mai spectaculoase serb?ri din istoria României.

Dup? abdicarea for?at? a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera Deputa?ilor a adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica Popular? Român?. Ziua de 23 augusta fost adoptat? drept s?rb?toare de stat, sub numele de ziua insurec?iei armate antifasciste, începutul revolu?iei populare în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste ?i arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

În anul 1990, dup? revolu?ia anticomunist? din 1989, parlamentul dominat de FSN a refuzat propunerea venit? din partea opozi?iei, de a adopta ziua de 22 decembrie drept s?rb?toare na?ional? a României. Pe fondul confrunt?rilor interetnice de la Târgu Mure? din martie 1990 ?i a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogat? Hot?rârea Consiliului de Mini?tri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca s?rb?toare na?ional? ?i a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie drept s?rb?toare na?ional?. Legea 10 din 1990 nu precizeaz? semnifica?ia sau motivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi na?ional? a României.

Legea adoptat? în 1990 de parlamentul dominat de FSN ?i promulgat? de Ion Iliescu a avut în vedere pe de o parte combaterea simpatiilor legate de tradi?ia monarhic? a României, cu s?rb?toarea na?ional? istoric? pe 10 mai, dar ?i contracararea solicit?rii opozi?iei anticomuniste, de adoptare a zilei de 22 decembrie drept s?rb?toare na?ional?.

Alegerea zilei de 1 decembrie, de?i neexplicit, a f?cut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Cri?anei ?i Maramure?ului cu România în 1918, respectiv la Proclama?ia de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918. Alegerea acestei zile ca s?rb?toare na?ional? a României a fost v?zut? drept un afront adus minorit??ii maghiare din România, pentru care ziua de 1 decembrie a însemnat o pierdere politic?.

Prima zi na?ional? de 1 decembrie, ale c?rei festivit??i centrale s-au desf??urat în 1990 la Alba Iulia, a fost marcat? de polarizare politic?, discursul lui Corneliu Coposu, liderul de atunci a obiectivei anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe rânduri de huiduieli. Petre Roman, primul ministru de atunci, s-a ar?tat încântat de întreruperea repetat? a discursului liderului opozi?iei, ceea ce l-a f?cut pe pre?edintele Ion Iliescu s?-i dea un semn cu mâna pentru ca s? înceteze, gest filmat ?i difuzat pe larg de mass media.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»La Mul?i Ani, Rom

Cauta categorie