ARC ridica problema Kozlodui la Seminarul Regional pentru Dezvoltare Durabila

Pre?edintele Ac?iunii pentru Rena?terea Craiovei (ARC), av. Lucian Bernd S?uleanu, a participat mar?i, 6 februarie 2018, la Seminarul Regional „Împreun? pentru dezvoltarea durabil?”, unde a transmis un mesaj privind importan?a asum?rii, de c?tre autorit??ile române, a responsabilit??ii în leg?tur? cu riscurile asociate obiectivelor nucleare de la Kozlodui în context transfrontier?, riscuri la care sunt expuse zeci de comunit??i din regiunea sudic? a României, inclusiv Craiova. La eveniment a luat cuvântul ?i un alt reprezentant al Platformei civice anti-Kozlodui,  Lumini?a Simoiu, pre?edinte al Asocia?iei Civice pentru Via??, care a scos în eviden?? organizarea defectuoas? a consult?rilor ?i dezbaterilor publice din trecut cu privire la subiect.

„Cum unul dintre obiectivele-cheie ale Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabil?, fundament al Strategiei Na?ionale a României în domeniu, îl reprezint? protec?ia mediului, este absolut necesar s? ne aplec?m aten?ia asupra riscurilor implicate de Kozlodui. Nu putem neglija acest subiect, este o problem?-cheie, am putea spune c? este c?lcâiul lui Ahile al Olteniei”, a spus Lucian S?uleanu. „Domnul consilier de stat Borbely a spus c? principiul fundamental al dezvolt?rii durabile e s? ne construim via?a ?i societatea f?r? a afecta genera?iile viitoare. Kozlodui e responsabilitatea noastr?, a tuturor. E nevoie de o stabilire a priorit??ilor, e nevoie de un r?spuns coerent din partea autorit??ilor. Solicit?m transparen??, comunicare deschis? din partea autorit??ilor pe acest subiect, solicit?m informarea comunit??ii despre aceast? problem?. Mi-a? dori s? nu am dreptate, îns? datele ?i aspectele juridice îmi spun c? lucrurile nu sunt în regul?.”

Laszlo Borbely, consilier de stat ?i coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabil? din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a precizat, ca urmare a interven?iilor reprezentan?ilor Platformei Civice anti-Kozlodui: „Sunt de acord c? trebuie stabilite priorit??i ?i v? asigur c? ?i eu mi-a? dori s? se renun?e la centralele nucleare. Am în?eles mesajul dumneavoastr? ?i voi ?ine leg?tura cu autorit??ile pentru a vedea în ce stadiu ne afl?m.”

La rândul s?u, pre?edintele Consiliului Jude?ean Dolj, Ion Prioteasa, a r?spuns c? este necesar ca autorit??ile s? fie mai active în aceast? privin?? ?i c? problema obiectivelor nucleare de la Kozlodui este, într-adev?r, de maxim? importan?? pentru regiune.

Cele mai recente proiecte în derulare la Kozlodui, la numai 4 kilometri de grani?a cu România, sunt megadepozitul pentru de?euri radioactive, cu o capacitate de 350.000 tone, pentru care lucr?rile au demarat la sfâr?itul lunii august 2017 ?i extinderea duratei de exploatare a reactoarelor 5 ?i 6, aflate deja în func?iune de 30 de ani. Pentru acest din urm? proiect, autorit??ile bulgare nu au considerat necesar? analiza de impact asupra mediului (EIA), men?ionând c? este pu?in probabil ca efectul negativ asupra mediului ?i popula?iei s? fie semnificativ.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»ARC ridica problema Kozlodui la Seminarul Regional pentru Dezvoltare Durabila

Cauta categorie