Rare? Bogdan: Acesta este marele PLAN al lui Liviu Dragnea

Jurnalistul Rare? Bogdan sus?ine c? scopul final al marelui plan al lui Liviu Dragnea ?i al PSD este libertatea ?efului PSD, dar ?i a apropia?ilor acestuia.

”Dac? lupta PSD împotriva Laurei Kovesi a fost grea, r?zboiul cu procurorul general al României va fi ca armata la Infanterie: foarte grea. Spre deosebire de fosta ?ef? a DNA, mai tân?r?, mai furtunoas?, mai inflexibil?, mai radical?, Augustin Laz?r poate deveni cel mai urât co?mar - nu degeaba spuneau latinii c? „experientia docet”. Dup? dezv?luirile f?cute la ora 15 de procurorul general, ministrul Justi?iei ar trebui s? demisioneze. Laz?r nu doar c? a ar?tat unei ??ri întregi c? Tudorel Toader e un ipocrit. Asta ?tiam. Dar a furnizat proba! Ministrul i-a imputat protocolul semnat în 2016 cu SRI ?i i-a ar?tat pisica - evaluarea activit??ii, a se citi „Laz?re, te pa?te revocarea”. Asta de?i era la curent cu con?inutul protocolului, stadiul discu?iilor, justificarea lor, ?i nu a avut nicio obiec?ie. Cel pu?in a?a rezult? din documentele prezentate de procurorul general.
Toader nu va demisiona, c?ci este un pion esen?ial în planul monstruos de acaparare a ??rii ?i ?i-a negociat pielea cu precizie ?tiin?ific?. F?r? mâna sa lung?, cu care ?terpele?te ?uruburile funda?iei statului, planul demantel?rii României cu scopul transfer?rii pe persoan? fizic? nu are nicio ?ans?.
Acum mai bine de 2 ani ?i jum?tate, când au fost angaja?i s? salveze pielea lui Dragnea, consultan?ii au întrebat: care e planul? Au primit un r?spuns format dintr-un cuvânt: libertatea. A?a c? au pus pe birou o hart? a institu?iilor, au înfipt stegule?e ?i au f?cut dou? liste: una a redutelor care puteau fi cucerite cu o singur? baionet?, în urma alegerilor parlamentare, ?i una a redutelor care necesitau propriile planuri.
În scurt timp, strategii au realizat c? au subevaluat un factor important: reac?ia public?. Deci au fixat alt obiectiv, care odat? atins asigura libertatea f?r? num?r a liderului maxim: câ?tigarea tuturor alegerilor. Dac? dori?i, au propus înfiin?area unui soi de institut „Ana Aslan” care s? netezeasc? trecutul lui Dragnea indiferent de profunzimea ridurilor. Cu ce arme? Salarii ?i pensii luate pe credite externe, o lege electoral? devastatoare, capturarea institu?iilor democratice.
De ce este câ?tigarea tuturor alegerilor vital? pentru Dragnea? Deoarece reprezint? centura de siguran??: se asigur? c? actele normative pe care le dinamiteaz? majoritatea parlamentar? doar pentru lini?tea ?efului PSD nu mai pot fi întoarse. Singurele piedici, singurele institu?ii care puteau transforma ideile politice ale PSD în cadavre, au fost eliminate. Experien?a anului 2012 a fost util?, deci Curtea Constitu?ional? ?i Avocatul Poporului sunt ?inute în ?ah pentru adev?rate lovituri contra statului de drept. Li se permit mici „sc?p?ri”, pentru credibilizare, pentru a am?gi vigilen?a UE ?i SUA.
A urmat fidelizarea teritoriului cu pensii speciale ?i investi?ii politice pe care Curtea de Conturi nu le va mai deranja, c?ci a fost capturat?. A urmat asigurarea complicit??ii câtorva mini?tri cheie, care nu vor sifona nimic sub sanc?iunea pierderii libert??ii. Apoi a pornit asaltul final asupra institu?iilor care pot, prin natura atribu?iilor, aduce la lumin? adversarul principal al lui Dragnea: adev?rul. 
DNA, SRI, Parchetul General, Pre?edin?ia României. Cu complicitatea CCR, Kovesi a c?zut. Planul a fost tras la indigo pentru Laz?r, care îns? este o pies? mult mai solid?. În paralel se lucreaz? pe ?antierul transform?rii pre?edintelui într-un pion irelevant, care nu va ajunge niciodat? pe ultima linie pentru a deveni regin?, ?i se preg?te?te SRI. Sincer, îmi este greu s?-mi imaginez ce-i vor imputa lui Hellvig, care a înv??at ?i el din trecut ?i ?tie c? din combina?iile politice ie?i cu picioarele în fa??.
Mai sunt doar câteva insule, le numeri pe degetele unei singure mâini. Am l?sat la urm? mass-media „ostil?” – jurnali?tii care nu abandoneaz? misiunea, care nu s?rut? inelul lui Dragnea. Ne-ar fi foarte u?or s? o facem, dar ne-am trezi în fiecare zi strivi?i sub greutatea con?tiin?ei. Cumva, pe drumul acesta, am con?tientizat c? nu lupt?m s?-l înfund?m pe Dragnea, ci s? ne salv?m ?ara. De Dragnea va avea grij? Justi?ia. De el ?i de al?ii. Vor pl?ti to?i cei care ?i-au înfundat România în buzunare, au retezat ?ansa oamenilor frumo?i s? fie ferici?i ?i i-au alungat sau i-au împins în depresie. Lupta înc? nu s-a terminat. Ce anticorpi mai are România s? nu ia drumul Turciei? Viitorul se întâmpl? chiar acum.”, scrie Rare? Bogdan, pe pagina personal? de Facebook.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»Rare? Bogdan: Acesta este marele PLAN al lui Liviu Dragnea

Cauta categorie