Ini?iativa "F?r? penali

Ini?iativa USR "F?r? penali în func?ii publice", care propune revizuirea Constitu?iei în acest sens, a atins pragul de minim 20 de mii de semn?turi din cel pu?in 21 de jude?e, astfel c? aceasta poate intra în procedur? parlamentar?. Potrivit site-ului f?r?penali.ro, voluntarii au adunat pân? acum peste 750 de mii de semn?turi.

Cele 21 de jude?e în care a fost adunat num?rul minim de 20 de mii de semn?turi pentru ca ini?iativa s? ajung? în Parlament sunt: Bucure?ti, Cluj, Bra?ov, Timi?, Ia?i, Sibiu, Ilfov, Constan?a, Gala?i, Prahova, Maramure?, Bihor, Dolj, Alba, Hunedoara, Arad, Mure?, Arge?, Bac?u, Vaslui ?i Tulcea.

De asemenea, jude?ele Neam? ?i Suceava se afl? la câteva mii de semn?turi distan?? de pragul de 20 de mii de semn?turi.

Potrivit site-ului f?r?penali.ro, pân? în prezent au fost adunate 750.464 de semn?turi, iar USR vrea ca ini?iativa s? fie semnat? de un milion de români.

"Asigur?-te c? numele t?u este pe lista ini?iativei care este pe cale s? reu?easc?. Hai s? strângem 1 milion de semn?turi pentru ca mesajul s? fie cât mai puternic: Românii nu vor Penali în func?ii publice! Se poate! România #FaraPenali împreun?!", transmit organizatorii pe pagina oficial? a ini?iativei.

Pentru ca proiectul de lege s? ajung? în Parlament sunt necesare cel pu?in 500.000 de semn?turi ale cet??enilor cu drept de vot din cel pu?in jum?tate din jude?ele t?rii. Potrivit legisla?iei, strângerea semn?turilor a fost posibil? doar dup? ce a fost ob?inut avizul Consiliului Legislativ, iar textul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Ini?iativa urm?re?te modificarea articolul 37 din Constitu?ie, care reglementeaz? dreptul de a fi ales, s? fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, având urm?torul con?inut: “Nu pot fi ale?i în organele administra?iei publice locale, în Camera Deputa?ilor, în Senat ?i în func?ia de Pre?edinte al României cet??enii condamna?i definitiv la pedepse privative de libertate pentru infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, pân? la intervenirea unei situa?ii care înl?tur? consecin?ele condamn?rii.”

Textul propus instituie o interdic?ie temporar?, ce ar urma s? înceteze odat? cu intervenirea reabilit?rii, amnistiei post condamnatorii sau dezincrimin?rii infrac?iunii, adic? situa?iile care, potrivit legisla?iei penale, conduc la eliminarea tuturor consecin?elor rezultate din condamnare. Aceast? temporizare a fost absolut necesar? pentru ca propunerea legislativ? s? respecte întru totul Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului, tratatele interna?ionale la care România este parte, jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ?i recomand?rile Comisiei de la Vene?ia, care nu permit interzicerea permanent? a dreptului de a fi ales.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Eveniment»Ini?iativa "F?r? penali

Cauta categorie