preview

Prima analiza a esecului PNL | Nicolae Robu:

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, unul dintre cei mai importanti lideri locali ai PNL, publica pe pagina personala de facebook un material amplu prin care incearca sa faca o analiza a esecului partidului in alegerile parlamentare.

Precizand ca aceste puncate de vedere au fost prezentate si in interiorul organizatiei Robu atrage atentia asupra a 10 aspecte care au dus la rezultatul slab din decembrie.

Prima eroare a fost facuta inca din primavara 2016 odata cu desemnarea candidatiilor la consiliile judetene: „Anun?area înaintea alegerilor locale a candida?ilor la func?ia de pre?edinte de consiliu jude?ean, în condi?iile în care niciunul nu avea scor peste scorul partidului -eventual una-dou? excep?ii pe ?ar?- ?i, drept urmare, ei n-aveau cum s? fie locomotive pentru partid; în schimb, desemnarea lor a creat, inevitabil, în filiale, tensiuni interne, frustr?ri fire?ti, care s-au r?sfrânt negativ asupra rezultatelor la locale, cu prelungire la parlamentare.”
 

In continuare este taxat modul in care a fost desfasurat procesul de desemnare a canddatiilor pentru Bucuresti: „Superficialitatea, amatorismul, în stabilirea candida?ilor la prim?riile de sector ?i prim?ria general? a capitalei, care au adus prejudicii imense de imagine partidului, în ansamblul s?u, derut? în rândul membrilor ?i simpatizan?ilor PNL ?i tensiuni interne, mai ales în organiza?iile din capital?”
 

„Anun?area, în sine, înaintea alegerilor, a unui nume pentru func?ia de Prim Ministru, în condi?iile în care PNL nu avea un candidat cu scor peste scorul partidului, care s? poat? fi pe post de locomotiv? pentru partid (?i nici în afara partidului nu exista a?a ceva!)” a continuat analiza acestuia.
Nici asocierea PNL cu premierul Ciolos nueste vazauta cu ochi buni: „Ag??area PNL de Prim Ministrul Dacian Ciolo?, în condi?iile în care:
a. Dl. Dacian Ciolo? nu era perceput de membrii ?i simpatizan?ii PNL, ca apar?inând comunit??ii lor
b. Majoritatea cet??enilor României, inclusiv majoritatea membrilor comunit??ii PNL-iste, era nemul?umit? sau în orice caz mai degrab? nemul?umit? decât mul?umit? de presta?ia Guvernului Ciolo? (subliniez: vorbim de percep?ii, nu facem judec??i de valoare; eu, personal, am o p?rere mai degrab? pozitiv? decât negativ? asupra guvern?rii Ciolo?)
c. Dl. Dacian Ciolo?, personal, avea un capital de apreciere mai degrab? modest, nicidecum unul care s?-l fac? locomotiv? pentru PNL (spre exemplu: 41% în municipiul Timi?oara, în timp ce în jude?...; din nou: vorbim de percep?ii, nu facem judec??i de valoare)
d. Dl. Dacian Ciolo? însu?i nu a f?cut dovada c? ar rezona cu PNL, dimpotriv?, a fost extrem de ezitant în a se l?sa asociat cu PNL, iar când, într-un final, a f?cut-o, asta s-a întâmplat neexclusiv, dl. Ciolo? punând pe picior de egalitate, în perspectiva sa, PNL-ul ?i noul, enigmaticul, partid USR, sem?nând confuzie în rândul membrilor ?i simpatizan?ilor PNL, respectiv în rândul nehot?râ?ilor”


Impunerea de candidati pe listele electorale a unor presoane de la Bucuresti este un alt aspect negativ semnalat: „For?area pe listele PNL ale filialelor a unor candida?i din afara acestora, chiar din afara partidului, cu crearea inevitabil? de nemul?umiri ?i demotiv?ri în organiza?ii, cu consecin?e nu numai imediate, ci ?i pe termen lung; replica "unii la munc?, al?ii la r?splat?" a putut fi auzit? la aceste alegeri mai mult ca oricând, în (cvasi)toate filialele.”

In continuare este taxata campania electorala in asamblu:
„Nefolosirea în campanie a vectorilor de imagine proprii, cu suport popular verificat -actorii locali de for?? ai partidului!-, ci ag??area de personalit??i din afara partidului, pe de o parte prea pu?in cunoscute la scara societ??ii în ansamblu ?i, în orice caz, f?r? for?? electoral?, pe de alt? parte, nepercepute de comunitatea partidului -membri ?i simpatizan?i- ca apar?inându-i
Neprezentarea în termeni clari, cu cuvinte pu?ine, a programului politic propriu, cu focalizare pe lucruri în care s? se reg?seasc?, s?-?i reg?seasc? interesul, altfel spus cu care s? rezoneze, simplii cet??eni ca indivizi, respectiv categorii socio-profesionale semnificative din punct de vedere electoral
Func?ionarea PNL cu conduceri bicefale ?i organisme colective mamut, nefun?ionale, pân? mult prea târziu
Folosirea de materiale electorale neadecvate, slabe, pur ?i simplu ?i, în consecin??, lipsite de eficien?? electoral?
Promovarea necorespunz?toare pe televiziunile na?ionale.”

„Este u?or de remarcat c? niciunul dintre lucrurile de mai sus nu se reg?se?te la PSD!”, a incheiat Nicolae Robu analiza.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

preview

 preview

 

Meniul Zilei in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Prima analiza a esecului PNL | Nicolae Robu:

Cauta categorie