preview

Generalul Coldea suspendat!

Serviciul Român de Informa?ii reac?ioneaz? oficial la seria de acuza?ii ?i înregistr?ri lansate de Sebastian Ghi?? în ultima perioad?. 

Generalul Florian Coldea va fi suspendat din func?ia de prim-adjunct pân? la l?murirea aspectelor privind eventuale înc?lc?ri ale legii ?i deontologiei profesionale.

 

"În urma informa?iilor ap?rute în spa?iul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea ?i care au fost supuse unor verificari preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor înc?lc?ri ale legii sau deontologiei profesionale. În acest sens, pân? la finalizarea verific?rilor, domnul general locotenent Florian Coldea este pus la dispozi?ia Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atribu?iile func?iei de prim-adjunct al Serviciului Român de Informa?ii vor fi preluate de c?tre Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig. Sunt analizate toate circumstan?ele prezentate public precum ?i documentele puse la dispozi?ie de general-locotenent Florian Coldea.

 

Preciz?m c? SRI a dezvoltat mecanisme interne de investigare a oric?ror indicii cu privire la înc?lc?ri ale legii ori a cadrului normativ intern, pe baza unei metodologii ?i proceduri validate în timp. Structuri interne specializate ?i subordonate directorului institu?iei întreprind, ori de câte ori situa?ia o impune, m?suri complexe de verificare a informa?iilor cu privire la posibile înc?lc?ri ale legii ori a ordinelor ?i regulamentelor militare ?i ulterior adopt? m?surile adecvate.

 

Institu?ia noastr? apreciaz? ca deosebit de important principiul legalit??ii, care guverneaz? întreaga activitate a Serviciului, ca fiind o garan?ie a respect?rii drepturilor omului ?i a reputa?iei cadrelor institu?iei. Ne reafirm?m determinarea de a men?ine standardele de profesionalism pe care sunt construite alian?ele din care SRI face parte al?turi de servicii partenere din state cu tradi?ie ?i democra?ii consolidate.

 

Reiter?m faptul c? Serviciul Român de Informa?ii î?i îndepline?te misiunile cu bun? credin??, în interesul securit??ii na?ionale ?i a cet??enilor români", precizeaz? SRI.

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

preview

 preview

 

Meniul Zilei in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Generalul Coldea suspendat!

Cauta categorie