Klaus Iohannis a declan?at procedura de referendum

Azi, 24 ianuarie a.c., pre?edintele României, Klaus Iohannis, a declan?at, în conformitate cu prevederile art. 90 din Constitu?ia României, procedura privind organizarea unui referendum na?ional prin care poporul s?-?i exprime voin?a cu privire la urm?toarea problem? de interes na?ional:

 

Continuarea luptei împotriva corup?iei ?i asigurarea integrit??ii func?iei publice.

 

În acest sens, Pre?edintele României a transmis o scrisoare pre?edin?ilor celor dou? Camere solicitând consultarea Parlamentului cu privire la problema sus men?ionat?.

 

Referitor la declan?area unui referendum na?ional a fost informat ?i Prim-ministrul României, domnul Sorin Mihai Grindeanu.

 

Textul scrisorii:

 

Bucure?ti, 24 ianuarie 2017

 

 

 

Domnului C?lin POPESCU-T?RICEANU                                   Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA

 

Pre?edintele Senatului                                                                Pre?edintele Camerei Deputa?ilor

 

 

 

Stimate Domnule Pre?edinte al Senatului,

 

Stimate Domnule Pre?edinte al Camerei Deputa?ilor,

 

În temeiul dispozi?iilor art. 90 din Constitu?ia României ?i al dispozi?iilor art. 2 ?i 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, inten?ionez s? cer poporului s?-?i exprime, prin referendum, voin?a suveran? cu privire la urm?toarea problem? de interes na?ional:

 

Continuarea luptei împotriva corup?iei ?i asigurarea integrit??ii func?iei publice.

 

Având în vedere dispozi?iile legale men?ionate, consult Parlamentul cu privire la organizarea unui referendum na?ional referitor la problema sus-men?ionat?.

 

Cu întreaga considera?ie,

 

 

 

Pre?edintele României,

 

KLAUS WERNER IOHANNIS

 

  

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

preview

Meniul Zilei in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Klaus Iohannis a declan?at procedura de referendum

Cauta categorie