Klaus Iohannis a declan?at procedura de referendum

Azi, 24 ianuarie a.c., pre?edintele României, Klaus Iohannis, a declan?at, în conformitate cu prevederile art. 90 din Constitu?ia României, procedura privind organizarea unui referendum na?ional prin care poporul s?-?i exprime voin?a cu privire la urm?toarea problem? de interes na?ional:

 

Continuarea luptei împotriva corup?iei ?i asigurarea integrit??ii func?iei publice.

 

În acest sens, Pre?edintele României a transmis o scrisoare pre?edin?ilor celor dou? Camere solicitând consultarea Parlamentului cu privire la problema sus men?ionat?.

 

Referitor la declan?area unui referendum na?ional a fost informat ?i Prim-ministrul României, domnul Sorin Mihai Grindeanu.

 

Textul scrisorii:

 

Bucure?ti, 24 ianuarie 2017

 

 

 

Domnului C?lin POPESCU-T?RICEANU                                   Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA

 

Pre?edintele Senatului                                                                Pre?edintele Camerei Deputa?ilor

 

 

 

Stimate Domnule Pre?edinte al Senatului,

 

Stimate Domnule Pre?edinte al Camerei Deputa?ilor,

 

În temeiul dispozi?iilor art. 90 din Constitu?ia României ?i al dispozi?iilor art. 2 ?i 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, inten?ionez s? cer poporului s?-?i exprime, prin referendum, voin?a suveran? cu privire la urm?toarea problem? de interes na?ional:

 

Continuarea luptei împotriva corup?iei ?i asigurarea integrit??ii func?iei publice.

 

Având în vedere dispozi?iile legale men?ionate, consult Parlamentul cu privire la organizarea unui referendum na?ional referitor la problema sus-men?ionat?.

 

Cu întreaga considera?ie,

 

 

 

Pre?edintele României,

 

KLAUS WERNER IOHANNIS

 

  

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Klaus Iohannis a declan?at procedura de referendum

Cauta categorie