Ac?iunea pentru Rena?terea Craiovei: Proiect unic in istoria recenta a Olteniei!

Avocatul Lucian-Bernd S?uleanu împreun? cu colegii  ?i sus?in?torii s?i au lansat luni, într-o conferin?? de pres? Ac?iunea pentru Rena?terea Craiovei (ARC). În urma alegerilor locale par?iale pentru func?ia de primar al municipiului Craiova, avocatul Lucian-Bernd S?uleanu, candidat independent, s-a clasat pe locul trei cu un procent de 13%.

 

Ac?iunea sa nu s-a oprit, îns? dup? închiderea sec?iilor de vot, ci continu? printr-un nou proiect.

„Proiectul nostru va continua. Am ar?tat ?i ieri rezerve cu privire la modul în care s-a desf??urat procesul electoral ?i chiar dac? sunt re?inut din perspectiva modului în care legea electoral? reglementeaz? statutul independen?ilor, primul proiect al ARC va fi o încercare de modificare a acestei legi, în sensul real de a nu mai discrimina independen?ii. Vom continua deoarece cel mai important este proiectul nostru comun pentru Craiova, un proiect care îmbin? p?r?i din proiectele lui Hora?iu ?i Dan, proiecte cu care ei au participat la alegerile de anul trecut. Am reu?it s? unim oameni care cred în liberalism, oameni de dreapta, oameni care propun o unificare a celorlal?i, dar cel mai important, ne propunem o opozi?ie real? fa?? de PSD. Proiectul nostru, chiar dac? va fi unul de civism, se nume?te ARC (Ac?iunea pentru Rena?terea Craiovei)”, a declarat Lucian-Bernd S?uleanu.

Potrivit avocatului acesta este momentul T-0 al înfiin??ri acestei asocia?ii.

„Este primul demers pentru reconstruc?ia ?i rena?terea Craiovei  pentru c? noi credem în Craiova. Este foarte important pentru c? obiectivul acestei asocia?ii este tocmai s? punem în oper? al?turi de echipa noastr? ?i ceilal?i craioveni care au crezut în noi acordându-ne acest vot, s? reu?im s? punem în aplicare ceea ce am sus?inut prin proiectele noastre. Vrem s? facem o opozi?ie constant? fa?? de tot ceea ce trebuie s? se fac? în Craiova bine, dar se face r?u, dar foarte important este s? le dovedim celor care m-au votat c? sunt un om de încredere ?i pe termen lung lucrurile vor decurge a?a cum am sus?inut. Vreau s? întorc Craiova cu fa?a spre viitor. Aceast? asocia?ie are scopul de a-i coagula pe to?i cei care cred în Craiova. Este o asocia?ie care nu va face politic?. Vom  identifica problemele craiovenilor ?i o s? încerc?m s? le rezolv?m, s? propunem solu?ii ?i s? fim prezen?i în Cetate zi de zi, tocmai pentru a ar?ta c? sunt asocia?ii, persoane juridice, politicieni locali noi, oameni care ne reg?sim într-o alt? parte a spectrului politic”, a ad?ugat S?uleanu.

Atât Lucian S?uleanu cât ?i cei care îl sus?in vor s? trag? un semnal de alarm? clasei politice ?i modului în care ace?tia în?eleg s? fac? politic?.

„Poate mul?i a?i socotit rezultatul lui Lucian o surpriz?. Nu este a?a, este un rezultat meritat pe care noi l-am anticipat ?i este rezultatul seriozit??ii ?i faptului c? a fost singurul candidat care a intrat în b?t?lie cu gândul la craioveni. El nu a reprezentat nici interese de partid, interese meschine ale unora sau altora care nu ?i-au declarat la masa verde reprezentan?ii, nu a reprezentat nici m?car interesul vreunui partid care s? fac? performan??. Surpriza real? a fost participarea redus? la vot. Îns? din punctul meu de vedere este cel mai bun semnal pe care craiovenii l-au dat clasei politice în întregul ei, anume c? s-au s?turat s? fie tra?i în piept de un candidat anun?at cu surle ?i trâmbi?e, candidat care pân? la urm? s-a f?cut de râs, având în vedere c? nu a luat num?rul de voturi egal cu semn?turile pe care le-a ob?inut. Acest lucru  este foarne nepl?cut deoarece dovede?te c? cei care au semnat au f?cut-o sub presiune. Este anormal ca aproape jum?tate din cei care-?i declar? sub semn?tur? sus?inerea s? nu vin? s? te ?i sus?in? la vot. Trebuie s? în?elegem semnalul pe care ni-l dau craiovenii. Politica în Craiova cum s-a f?cut pân? acum, nu se va mai putea face. Craiovenii transmit acest semnal. Proiectul pe care Lucian l-a anun?at de mult? vreme m? bucur c? îmi este ast?zi confirmat, o dat? cu încheierea alegerilor”, a declarat Dan Adrian Cherciu.

Lâng? Lucian S?uleanu, înc? de la începutul campaniei electorale a fost al?turi ?i Hora?iu Buzatu care îl sus?ine pe avocat ?i în noul s?u proiect, ARC.„Rezultatul ob?inut poate s? par? mic, 13%, dar nu trebuie uitat un lucru, domnul S?uleanu a intrat în aceast? competi?ie acum dou? luni ?i jum?tate. Celelalte mari partide sigur c? anun?au pe toate c?ile ?i pe toate mijloacele c? au aceste inten?ii, de altfel un partid politic este constituit printre altele s?-?i trimit? un candidat în alegeri. S-a dovedit c? domnul S?uleanu este un competitor serios ?i un om în care mul?i craioveni î?i pun n?dejdea. Eu însumi fac parte dintre ace?ti craioveni care î?i pun n?dejdea c? împreun? cu domnul S?uleanu vom putea schimba administra?ia public? a ora?ului, motiv pentru care îi urez succes în acest nou început ?i v? anun? c? suntem al?turi ?i ne dorim ca în 2020  s? avem succes”, sus?ine Hora?iu Buzatu.

Ac?iunea pentru Rena?terea Craiovei (ARC) va fi o organiza?ie non-guvernamental? care va ajuta craiovenii ?i va continua proiectele propuse în campanie.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Ac?iunea pentru Rena?terea Craiovei: Proiect unic in istoria recenta a Olteniei!

Cauta categorie