Nicolae Giugea: Aceasta este realitatea

Vineri, 07 iunie,,la sediul PNL Dolj deputatul Nicolae Giugea – prim-vicepre?edinte al filialei a sus?inut o conferin?? de pres?. Primul subiect abordat a fost legat de mitingul pe care PSD îl organizeaz? pe data de 9 iunie.

Nicolae Giugea a declarat: ”De?i sus?in c? este un miting împotriva abuzului, este de fapt un miting pentru sus?inerea abuzului. Împotriva c?ror abuzuri protesteaz?, din moment ce ei au toat? puterea?”. El a mai spus c? organiza?ia PSD Dolj vrea s? fie frunta??, ?i ?i-a stabilit un num?r de 15.000 de oameni pe care s? îi trimit? la Bucure?ti. ”Organizator este Ion C?lin, cel care îi ?inea umbrela prim-secretarului la astfel de mitinguri înainte de 89”, a afirmat Nicolae Giugea, care a mai spus c? PSD organizeaz? un miting apelând la practicile comuniste de odinioar? prin care oamenii erau obliga?i s? participe la defil?ri megalomane. Din informa?iile pe care le-am primit de la oamenii din teritoriu, la nivelul Craiovei, conducerea RAADPFL a obligat oamenii s? semneze c? particip? de bun?voie la mitingul de la Bucure?ti. De asemenea, la Calafat, conducerea spitalului a obligat mai mul?i angaja?i s? se duc? la Bucure?ti cu ma?ina personal?. În comuna Breasta primarul ?i viceprimarul amenin?? oamenii c? dac? nu particip? la miting o s? li se taie ajutorul social. Inspectoratul ?colar jude?ean Dolj prin inspectorii de profil face presiuni asupra directorilor de ?coli. Mai multe excursii pe care copiii urmau s? le fac? la sfâr?it de an au fost anulate deoarece autocarele ?i microbuzele au fost rechizi?ionate de PSD.

Un alt subiect a fost legat de atractivitatea Craiovei în ceea ce prive?te dezvoltarea economic? ?i social?. Un astfel de clasament a fost întocmit de Forbes.  Intitulat ”Forbes Best Cities 2018: Cele mai bune ora?e pentru afaceri din România”, clasamentul a fost întocmit luându-se în considerare criterii precum: Produsul Intern Brut, salariul mediu, stocul de investi?ii str?ine directe, rata ?omajului, num?rul de firme active, cifra de afaceri ?i profitul net mediu, dar ?i re?eaua de drumuri publice modernizate ?i c?ile ferate, precum ?i stocul de locuin?e sau num?rul de unit??i de înv???mânt. Datele statistice necesare au ca surse Institutul Na?ional de Statistic?, Comisia Na?ional? de Strategie ?i Prognoz?, Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Ministerul Finan?elor Publice ?i listafirme.ro. În acest clasament, Craiova se afl? pe locul 28, iar pe locul 29 este Alexandria. Pe primele locuri se afl?, în ordine, Bucure?ti, Timi?oara, Cluj Napoca, Bra?ov, Arad, Constan?a, Alba Iulia, Oradea, Sibiu, Ia?i, Pite?ti, Re?i?a, Suceava, Zal?u.

Un alt clasament a fost realizat de Ro Smart Cities ?i vizeaz? atractivitatea ora?ului pentru locuitorii altor centre urbane. Concret la întrebarea ”Care este ora?ul din România, altul decât cel în care locui?i în care v-ar pl?cea s? sta?i dac? a?i avea posibilitatea?” r?spunsurile au fost urm?toarele : Cluj Napoca – 16%, Bra?ov – 14%, Timi?oara – 10%, Sibiu – 8%, Bucure?ti – 4%, Ia?i – 4%, Constan?a – 3%, Oradea – 3%, Târgu-Mure? – 2%, Piatra Neam? – 1%, Baia Mare – 1%, Alba-Iulia – 1%, Râmnicu-Vâlcea – 1%, Buz?u – 1%, Altul 13%, Niciunul 13%, Nu ?tiu 3%, Nu r?spund – 1 %.

”Aceasta este realitatea în ceea ce prive?te situa?ia economic? a Craiovei” a încheiat Nicolae Giugea.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Nicolae Giugea: Aceasta este realitatea

Cauta categorie