Calin Cosmin, PNL Dolj: Cine plateste greselile Consiliului Judetean Dolj?

Consilierii jude?eni C?lin Cosmin ?i Alexandru Gîd?r au sus?inut ast?zi la sediul PNL

DOLJ o conferin?? de pres?. Cei doi liberali au vorbit despre proiectele ini?iate de grupul

consilierilor PNL în cadrul Consiliului Jude?ean Dolj cât ?i despre situa?ia generat? de

hot?rârea nr. 219 din 24.08.2016 a Consiliului Jude?ean care, în urma unei hot?râri a Cur?ii

de Apel Timi?oara, creeaz? grave prejudicii bugetului.

În debutul conferin?ei de pres? C?lin Cosmin, liderul consilierilor jude?eni PNL s-a

referit la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului Jude?ean Dolj, ce va avea loc

mâine, 12.07.2018, ?i care prevede reluarea raportului de serviciu de c?tre domnul St?nic?

Marin, fostul director executiv al Direc?iei Publice Comunitare de Eviden?? a Persoanelor

Dolj. Acesta a declarat: „Domnul St?nic? a fost demis prin hot?rârea de Consiliu Jude?ean nr.

219 din 24.08.2016. La acea dat? grupul consilierilor PNL a avut un punct de vedere potrivnic

conducerii Consiliului Jude?ean Dolj ?i a atras aten?ia c? procedura de demitere nu este

legal?. Majoritatea membrilor PSD, în frunte cu pre?edintele Consiliului Jude?ean Dolj a decis

s? nu ia în seam? ceea ce noi am semnalat ?i a votat demiterea domnului St?nic?, consilierii

PNL neparticipând la vot. Domnul St?nic? a atacat în instan?? hot?rârea Consiliului Jude?ean

Dolj, Curtea de Apel Timi?oara admi?ând cererea ?i dându-i câ?tig de cauz? printr-o hot?râre

definitiv? la sfâr?itul lunii iunie. Ca urmare a acestei hot?râri, Consiliul Jude?ean Dolj vine cu

un proiect prin care s?-l repun? pe domnul St?nic? în func?ie ?i s?-i dea, din urm?, drepturile

salariale calculate ?i indexate cu infla?ia. Vom fi în situa?ia de a pl?ti doi directori în acela?i

timp. La acest punct grupul PNL va solicita un raport care s? clarifice a cui a fost vina pentru

hot?rârea nr. 219 din 24.08.2016, cine va pl?ti aceste daune. Atunci am fost asigura?i de

domnul Prioteasa c? totul este legal, c? se bazeaz? pe cei ce semneaz? ?i c? dac? cineva

gre?e?te va pl?ti. Exist? procesul verbal de ?edin?? care atest? acest lucru. Vrem s? ?tim cine

pl?te?te!“

În continuarea conferin?ei, consilierul liberal s-a referit ?i la proiectele depuse de PNL

Dolj care vin în sprijinul ac?iunii de donare de sânge. “Dup? cum ?ti?i, grupul PNL a depus un

proiect de hot?râre prin care am solicitat acordarea de beneficii suplimentare pentru

donatorii de sânge. Nici pân? la aceast? dat? Consiliul Jude?ean nu a oferit un r?spuns

referitor la propunerea noastr?. V? reamintesc faptul c? PNL Dolj a ini?iat o campanie ampl?

de donare de sânge intitulat? „Ofer? o ?ans?! Doneaz? sânge!”, în comunele cu primari

liberali din Dolj. Pân? în acest moment au fost cinci astfel de ac?iuni desf??urate la Roji?te,

Apele Vii, Sili?tea Crucii, Celaru ?i Castranova. Campania va continua în perioada urm?toare

în comuna Desa ?i ora?ul D?buleni. Ca urmare a acestei campanii am descoperit faptul c?

Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Craiova se confrunt? cu problema costurilor de

carburant pentru Centrul Mobil de Donare Sânge. De aceea, PNL Dolj a ini?iat un proiect de

hot?râre care prevede încheierea unui protocol de colaborare între Centrul Regional de

Transfuzie Sanguin? Craiova ?i Consiliul Jude?ean Dolj pentru alocarea unei sume de 2.000 lei

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Calin Cosmin, PNL Dolj: Cine plateste greselile Consiliului Judetean Dolj?

Cauta categorie