PMP: Doljul , intre s?r?cie si subdezvoltare | Comunicat de presa

Partidul Mi?carea Popular? , printr-o interpelare f?cut? in Camera Deputatilor in luna iulie 2018 de c?tre pre?edintele partidului , deputatul Eugen Tomac, a cerut Ministerului Energiei sa fac? publice proiectele de racordare la re?eaua de gaze naturale a localitatilor din România in anul 2018.

R?spunsul Ministerului Energiei ne arat? ca exista probleme serioase in domeniul aliment?rii cu gaze naturale a localit??ilor care ne arunc?  inapoi cu foarte mul?i ani. Aspectele si datele prezentate arat? dezvoltarea precar? a Romaniei  iar lipsa proiectelor impiedic? evolu?ia si alinierea la standarde europene.

In ceea ce prive?te jude?ul Dolj, situa?ia este mult mai ingrijor?toare. Din cele 111 unit??i administrativ teritoriale  doar  11 au re?ea de gaze naturale, doua ora?e si 9 comune, toate acestea fiind construite pân? in 2013. Cu toate c? reprezentan?ii Consiliului Jude?ean Dolj au spus in nenum?rate rânduri c?  se vor construi re?ele noi si chiar o conduct? magistral?  ce trebuia sa lege Craiova de Calafat ,in ultimii cinci ani nu s-a mi?cat nimic in acest sens.

Tot in r?spunsul primit de la Ministerul Energiei se arat? c? nici in anul 2018 nu se va investi si nu se va construi niciun metru de re?ea de conducte pentru  gaze naturale    in jude?ul Dolj in alte localita?i in afara celor existente.

Cu toate c? in jude?ele invecinate re?elele de gaze se extind , jude?ul  Dolj bate pasul pe loc. In strategia de dezvoltare  pentru perioada 2014-2010 prezentat? de Consiliul Jude?ean Dolj se arat? foarte clar c? re?eaua de conducte pentru gaze naturale este una insignifiant? dar nu se prezint? nicio viziune sau proiect cu privire la acest lucru.

Partidul Mscarea Popular? atrage aten?ia autorit??ilor  s? se aplece mai mult asupra extinderii re?elei de gaze naturale in jude?ul Dolj , aceasta fiind o pârghie important? a dezvolt?rii jude?ului  ?i a asigurarii unui mediu  mai s?n?tos , in condi?iile in care in luna iulie 2018 a fost modificat?   Legea  123/2012 (Legea Energie Electrice si a Gazelor Naturale)  prin care se stabileste ca autorit??ile concedente vor fi  autorit??ile publice locale din unit??ile administrativ teritoriale.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »PMP: Doljul , intre s?r?cie si subdezvoltare | Comunicat de presa

Cauta categorie