Doru Caplea, PNL Craiova: De luni de zile nu se mai

miercuri 29 august, la sediul PNL Dolj a avut loc o conferin?? de pres? sus?inut? de Marinel Florescu ?i Doru Câplea, consilieri municipali ai PNL Craiova. Liberalii au criticat din nou lipsa de implicare a executivului craiovean în solu?ionarea unor probleme stringente ale ora?ului, cum ar fi: colectarea gunoiului, combaterea invaziei de ?ân?ari, situa?ia gazonului de pe „Ion Oblemenco” sau situa?ia pie?elor agroalimentare din Craiova.

„Nu se poate ca la mai mult de un an de zile de la inaugurarea stadionului  s? nu avem o situa?ie clar? a cheltuielilor ?i a veniturilor rezultate din exploatare.”

În debutul conferin?ei de pres?, consilierul municipal Doru Câplea a declarat : „Vreau s? aduc din nou în dezbatere public? situa?ia gazonului de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Este inadmisibil ca la un an de la inaugurarea stadionului, gazonul s? fie tot impracticabil. V? reamintesc c? acum mai bine de 3 luni a avut loc acea sedin?? în care s-a discutat foarte aprins aceast? situa?ie în cadrul Consiliului Local, executivul condus de domnul primar Genoiu dând atunci asigur?ri c? în pauza intercompeti?ional? vor fi luate m?suri pentru reabilitarea gazonului ?i desf??urarea în bune condi?ii a meciurilor ce vor avea loc pe stadion. Din acest motiv au fost refuzate cereri de a se disputa meciuri la începutul lunii iulie. Iat? c? suntem la sfâr?itul lunii august ?i, din p?cate,  în acest debut de sezon gazonul este într-o stare foarte proast?, de acest lucru plângâdu-se chiar jucatorii ?i managementul clubului CSU Craiova, echipa care î?i desf??oar? meciurile de acas? pe acest stadion. În ?edin?a de mâine voi solicita executivului s? ne spun? ce are de gând. Care sunt demersurile pe care le va întreprinde pentru a se reabilita suprafa?a de joc. De asemenea, voi solicita s? ni se prezinte care sunt cheltuielile pe care le suport? primaria Craiova cu administrarea stadionului ?i care sunt veniturile care au fost încasate de pe urma exploat?rii acestui stadion. Trebuie avute în vedere ?i interesele municipalit??ii de a colecta bani la bugetul local ?i este responsabilitatea domnului primar ?i a celor care se ocup? de managementul acestui complex sportiv, ca m?car s? existe un echilibru între cheltuielile cu între?inerea stadionului ?i veniturile pe care le încaseaz?. Nu se poate ca la mai mult de un an de zile noi s? nu avem o situa?ie clar? a cheltuielilor ?i a veniturilor rezultate din exploatarea acestui stadion.

„Eu nu ?tiu ce face executivul condus de domnul primar Genoiu. De luni de zile nu se  mai întâmpl? nimic în ora?.”

În continuarea conferin?ei de pres?, Doru Câplea a mai precizat: „Eu nu ?tiu ce face executivul  condus de domnul primar Genoiu. În afar? de problema acesta cu gazonul, care afecteaz? to?i iubitorii fotbalului, în ora?, în ciuda interpel?rilor noastre, nu se iau m?suri pentru combaterea invaziei de ?ân?ari, pentru ridicarea la timp a gunoiului sau pentru între?inerea str?zilor. În cazul altor ora?e vorbim de concepte precum Green City, Smart City, iar la noi, în Craiova, nu beneficiem nici m?car de condi?iile de baz?. Executivul trebuie s? dea explica?ii, de luni de zile nu se mai întâmpl? nimic în ora?, este o stare de amor?eal?. Eu nu-mi amintesc ca domnul primar Genoiu s? fi facut ceva constructiv, un proiect major pentru Craiova, în ultimul an de zile.

„Pia?a Central?, o dezordine generalizat?. Dac? nu se iau m?suri, voi solicita demiterea administratorului „Pie?e ?i târguri”.”

La rândul s?u, Marinel Florescu a declarat: În cazul pie?elor ?i târgurilor din Craiova executivul vorbe?te de studii de fezabilitate sau sisteme de supraveghere, adic? nimic concret în scopul îmbun?t??irii activit??ii din pie?ele Craiovei. Vom constata c? în Pia?a Central? este o dezordine generalizat?, o indisciplin? a modului în care se desf??oar? activitatea. Vedem marfa vândut? în locuri neamenajate, în niciun caz în condi?ii civilizate. Ea are statut de pia?? agroalimentar?, adic? trebuie s? vând? produse care se ob?in din activit??i agricole. Acolo g?sim tot felul de produse amestecate într-o vrai?te generalizat?. Voi sugera domnului primar Genoiu  ?i administratorului „Pie?e ?i târguri” s? mearg? la Vaslui s? vad?  cum trebuie s? arate o pia?? agroalimentar?. Pentru rezolvarea acestor probleme eu propun închiderea pentru câteva ore sau pentru câteva zile a pie?ei ?i restabilirea oridinii ?i realizarea unei igieniz?ri generale. Mâine voi face o interpelare c?tre Direc?ia Pie?e ?i Târguri ?i vreau s?-l invit pe domnul primar, pe domnii viceprimari, pe domnul administrator public ?i consilierii municipali s? mearg? s? vad? cum arat? acum Pia?a Central?. Dac? lucrurile nu se îmbun?t??esc ?i nu ajung la un standard normal, european, voi solicita demisia administratorului serviciului de „Pie?e ?i târguri”.

preview

preview

preview

preview

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politica»Doru Caplea, PNL Craiova: De luni de zile nu se mai

Cauta categorie