Regele Carol I și oltenii

Exist?, în trecutul nostru, unele evenimente care, de?i sunt cu totul reale, par a fi decupate dintr-o comedie cinematografic?. Este ?i cazul pove?tii noastre care trimite la una dintre paginile pu?in cunoscute ale istoriei. Pur ?i simplu, imagina?i-v? c? în prim?vara anului 1866 ??ranii olteni din sudul jude?ului Dolj au amenin?at c?-l vor detrona pe nou-venitul domnitor de la Bucure?ti! Nu este nicio glum? – drept care acest fragment de istorie s-ar putea intitula Regele Carol I ?i oltenii.

Cei mai mul?i dintre români, atunci când aud de numele comunei doljene D?buleni, se gândesc automat la cei mai buni pepeni verzi – sau lubeni?e, cum li se spune în partea locului. Dar pu?ini ?tiu c? toat? acea zon? din sudul României, de la Calafat ?i pân? la D?buleni, a fost în anul 1866 centrul unei mi?c?ri de protest care a stârnit panic? pân? la Bucure?ti. Iat? cum s-au desf??urat lucrurile.

La începutul lunii mai a anului 1866, toat? floarea politic? ?i administrativ? a ??rii preg?tea cu emo?ie venirea în ?ar? a domnitorului Carol I – cel care în data de 10 mai a acelui an urma s? fie primit triumfal în Bucure?ti. Dar, când oricine s-ar fi a?teptat mai pu?in, într-un col? al României câ?iva ??rani olteni au decis se opun? noului regim ?i s?-l r?zbune pe domnitorul detronat Alexandru Ioan Cuza!

De fapt, ace?ti olteni nu erau chiar ??rani obi?nui?i. Ei erau a?a-numi?ii ??rani-gr?niceri de pe linia Dun?rii, ale?i dintre fiii satelor din jurul Calafatului. Pe data de 4 mai 1866, ei au primit ordinul s? se încoloneze ?i s? plece spre Craiova, urmând ca de acolo s? fie trimi?i la Bucure?ti, pentru a asista la ceremonia de primire a noului domn Carol. Dar, cum ace?ti fii de ??rani nu aveau prea mult? carte ?i cum nimeni nu se str?duise s? le explice misterele politicii, printre ace?ti olteni au început s? apar? zvonuri ciudate.

În primul rând, ei nu în?elegeau de ce fusese dat jos un domnitor român pentru a veni un alt domnitor tocmai din Germania. Apoi, ei au început s? se team? c? reformele lui Cuza, care tocmai le d?duse ni?te loturi de p?mânt, vor fi anulate, iar noul domn neam? le va lua p?mânturile înapoi. În fine, în al treilea rând, gr?nicerii ?i-au adus aminte c? guvernul nici m?car nu era foarte punctual cu solda pe care trebuia s? le-o pl?teasc?: din primele patru luni ale anului 1866, ei primiser? banii doar pe o lun?.

?i astfel, în ziua de 7 mai, în Calafat ?i în satele învecinate Maglavit, Pisc, Poiana Mare, Cetate ?i alte câteva – gr?nicerii au pornit o adev?rat? revolt?. Ei au cutezat s?-?i alunge ofi?erii ?i au refuzat s? asculte ordinele primite. În plus, strigau c? ciocoii l-au dat jos pe Cuza ?i chiar amenin?au c? vor merge spre Bucure?ti pentru a da jos pe domnul neam? ?i guvernul s?u.

Imediat, prefectura si prim?ria de la Craiova s-au alarmat, iar vestea a ajuns ?i la vârful Ministerului de Interne. Pe 10 mai 1866, domnitorul Carol I a intrat în Bucure?ti, dar Istoria va re?ine c? oltenii-gr?niceri de pe malul Dun?rii au refuzat s? vin? s?-l întâmpine.

Abia dup? lungi s?pt?mâni ?i dup? lungi tratative ?i amenin??ri, gr?nicerii au fost potoli?i ?i li s-au dat asigur?ri c? nimeni de la Bucure?ti – ?i cu atât mai pu?in noul domnitor – nu are de gând s? le ia p?mânturile. Printre ultimii rebeli lini?ti?i s-au num?rat cei din satul D?buleni.

Peste al?i 10 ani, mul?i dintre acei ??rani olteni aveau s? lupte ca ni?te eroi pe fronturile r?zboiului de independen?? din 1877, chiar sub steagul purtat de cel pe care ei îl priviser? cu suspiciune în mai 1866 – adic? gloriosul viitor rege al României Carol I.

Morala pove?tii de fa?? pleac? de la un detaliu real: ani la rând dup? acea revolt? din 1866, ori de câte ori o nou? lege anun?a probleme, Regele Carol I îi întreba pe sfetnicii s?i: dar, oare, d?bulenii ce zic? De unde rezult? c? mul?imile se pot în?ela uneori în istorie, dar, cu toate acestea, un conduc?tor în?elept este dator s? fie atent la talpa ??rii.

sursa: Adrian Cioroianu, Cea mai frumoas? poveste. Câteva adev?ruri simple despre istoria românilor, Bucure?ti, Editura Curtea Veche Publishing, 2013

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Magazin»Regele Carol I și oltenii

Cauta categorie