Jean Mihail, burlacul oltean cu avere ce valora cât nouă tone de aur

Olteanul Jean Mihail a fost considerat cel mai bogat român din perioada interbelic?. De?inea sute de mii de hectare de teren ?i era totodat? proprietarul unei averi, în bani, de un milliard de lei. Transformat?, bog??ia lui dep??ea valoarea a nou? tone de aur.

 Istoricii povestesc c? tat?l lui Jean Mihail, Constantin Dinu Mihail, a fost unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din ?ar?. În plus, craioveanul de?inea 100.000 de hectare de teren, dar ?i re?edin?e în ?ar?. „A avut o vil? pe Calea Victoriei în Bucure?ti, o cas? la Flore?ti în Prahova, dar ?i Castelul Zamora din Bu?teni. Acestea sunt cele mai importante propriet??ii pe care le-a de?inut familia Mihail“, a povestit Toma R?dulescu, istoric.

Constantin Dinu Mihail s-a c?s?torit la Viena cu Matilda Spiro, iar împreun? au avut doi b?ie?i: Nicolae ?i Jean Mihail. Boierul a decis, la scurt timp de la c?s?torie, s? se întoarc? la Craiova ?i a cump?rat mo?ii în Dolj, Gorj, Mehedin?i, Romana?i, Teleorman, Ilfov ?i Tecuci. În centrul B?niei, Constantin Dinu Mihail ?i-a construit o re?edin?? (în prezent este cl?direa în care func?ioneaz? Muzeul de Art?). „Pentru construc?ia cl?dirii a apelat la serviciile arhitectului Cur?ii Regale. Proprietarul i-a cerut regelui aprobarea s? acopere palatal cu monede de aur. Scara de onoare a fost f?cut? din marmur? de Carrara, iar candelebraele din Cristal de Murano. Pere?ii au fost tapisa?i cu m?tase de Lyon. Craioveanul nu a mai reu?it, îns?, s? î?i ingaureeze palatul, pentru c?, în anul 1908, a decedat. Re?edinta a fost inaugurat? un an mai târziu, în 1909, de cei doi fii ai s?i. Jean Mihail a fost b?iatul cel mic al boierului, iar el a fost ?i cel care a mo?tenit toat? averea“, a mai precizat istoricul Toma R?dulescu.

Jean Mihail a fost considerat cel mai bogat roman din perioada interbelic?. Nec?s?torit ?i f?r? copii, olteanul a l?sat averea, prin testament, statului. A cerut înfiin?area unei funda?ii care s? îi poarte numele. Din p?cate nu s-a construit nimic, iar de banii lui s-a ales praful. În urm? a r?mas doar Muzeul de Art? din Craiova. Jean Mihail, pe lâng? averea primit? de la tat?l s?u, a mai mo?tenit ?i averea a dou? m?tu?i bogate, ajungând s? de?in? sute de mii de hectare de teren. La începutul anilor 1920, lichidit??ile olteanului au fost evaluate la peste nou? tone de aur.

Odat? cu venirea comuni?tilor, din palatul familiie Mihail din B?nie au început s? disp?rut importante piese de mobilier. „O parte din mobilier a ajuns în casele unor oameni ai c?ror copii sau nepo?i sunt acum persoane publice, m? refer la profesori universitari sau academicieni“, mai spune istoricul. Toma R?dulescu sus?ine c? propiet??ile boierului au fost na?ionalizate de comuni?ti, iar conturile au ajuns pe mâna oamenilor importan?i din Partidul Comunist Român. Palatul Jean Mihail este situat în centrul ora?ului ?i a fost ridicat dup? planurile arhitectului farncez Paul Gotereanu, în anul 1896. În cele dou? s?li ale Muzeului de Art? din Craiova sunt expuse opere lui Constantin Brâncu?i: „S?rutul“, care a fost realizat în piatr? în anul 1907, „Vitellius“, cea mai veche lucrare a scluptorului realizat? în anul 1898 din ghips, „Tores de femeie“, o lucrare din marmur? care dateaz? din anul 1909, „Orgoliul“, care a fost f?cut în 1905, „Cap de b?iat“, realizat în 1906, „Domni?oara Pogany“, „Scaun“ ?i „Ecorseul“, executat în ghips în anul 1902.

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Magazin»Jean Mihail, burlacul oltean cu avere ce valora cât nouă tone de aur

Cauta categorie