Pe aici nu se trece | Centenarul Marii Uniri, Batalia de la Marasesti

B?t?lia de la M?r??e?ti (6-16 august 1917) a fost cea mai important? opera?iune militar? desf??urat? de Armata Român? în timpul Primului R?zboi Mondial. A fost o opera?iune complex?, de ap?rare ?i men?inere a liniei frontului punctat? cu numeroase riposte ofensive din partea românilor, în condi?iile în care armata rus? era în plin? disolu?ie revolu?ionar?.

Generalul german Curt von Morgen, comandantul Corpului I de Rezerva, consemna în memoriile sale: "Rezisten?a du?manului, în special a românilor, a fost neobi?nuit de dârz? ?i s-a manifestat prin 61 de contraatacuri ... în decursul celor 14 zile de lupt?. Ele au condus mai ales la lupta cu baioneta."

În inima românilor, aceast? b?t?lie are un loc special datorit? eroismului de care au dat dovad? osta?ii români ?i a faptelor de arme ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, c?pitanului Grigore Ignat, generalului Eremia Grigorescu, dar mai ales datorit? legendarei expresii Pe aci nu se trece!. Planificarea german? a denumit opera?iunea "B?t?lia de str?pungere de pe Putna ?i ?u?i?a", f?când parte din complexul strategic de rupere a frontului Moldovei împreun? cu B?t?lia de la Oituz (a treia b?t?lie de la Oituz) din 8-22 august 1917. Germanii ?i austro-ungarii au plasat în dreptul localit??ii M?r??e?ti o for?? de lovire de 12 divizii cu peste 1100 tunuri - una dintre cele mai mari densit??i artileristice.

Început? ca o b?t?lie de urm?rire a for?elor ruse?ti - care nu mai doreau s? lupte, b?t?lia s-a transformat treptat într-o încercare foarte costisitoare de "a sf?râma armata român? din Moldova", dup? cum chiar mare?alul Hindenburg, ?eful Marelui Stat Major german, afirma.

 Cotidianul "Times" scria c? "Ap?rarea frontului la M?r??e?ti a fost cea mai str?lucit? fapt? de arme s?vâr?it? vreodat? de români ...".

La aceste lupte cele doua parti beligerante au participat cu efective considerabile, astfel: Puterile Centrale (Germania si Imperiul Austro-Ungar) 285.000 , in timp ce Romania si aliat Imperiul Tarist opunea 268.000.

Periderile celor doua tabere de asemnea au fost impresionante Germania si aliatul sau peridea pe frontul de la Marasesti 60.000-65.000 (mor?i, disp?ru?i, r?ni?i), in timp ce Romania a avut pierderi de 27.410 (5.125 mor?i, 9.818 disp?ru?i, 12.467 r?ni?i).

In acest timp si Rusia perdea la Marasesti 25.650 (7.083 mor?i, 8.167 disp?ru?i, 10.400 r?ni?i).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleul de la M?r??e?ti este un monument istoric dedicat eroilor Primului R?zboi Mondial.

Mausoleul a fost ridicat pe locul în care, în vara anului 1917, s-au desf??urat luptele de la M?r??e?ti, soldate cu victoria trupelor române. În confrunt?rile de la M?r??e?ti au pierit 480 de ofi?eri ?i 21.000 de solda?i români. Actualmente mausoleul ad?poste?te 5073 de solda?i ?i ofi?eri în 154 de cripte individuale ?i 9 cripte comune de pe 18 culoare.

Lucr?rile au fost demarate la 28 septembrie 1924, în prezen?a Reginei Maria ?i a altor personalit??i ale vremii, ?i s-au reluat dup? 12 ani, în 1936. Basoreliefurile "Cupolei Gloriei" au fost realizate de c?tre Cornel Medrea ?i Ion Jalea ?i ilustreaz? diverse momente ale luptelor de la M?r??e?ti. Eduard S?ulescu a executat pictura interioar?.

Pe 18 septembrie 1938 cu prilejul inaugur?rii, a fost emis? o medalie jubiliar?, cu diametrul de 60 mm, în trei variante: aur, argint ?i bronz. Pe aversul medaliei se aflau efigiile regilor Ferdinand I (în dreapta) ?i Carol al II-lea (în stânga), fa?? în fa??, iar în mijloc, dedesubt, se afla stema Regatului României. Pe revers, în mijloc, este înf??i?at Mausoleul Eroilor de la M?r??e?ti.

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Magazin»Pe aici nu se trece | Centenarul Marii Uniri, Batalia de la Marasesti

Cauta categorie